SUNDERLAND PROTOKOL aneb GFCF v praxi

13. února 2008 v 23:22 | Shattock & Whiteley, 2000 |  GFCF

Krok 1 - "Zastavení palby"

Zkušenosti i odborná teorie, která vychází z toho, že příčinou autismu je pronikání opioidních peptidů do CNS, říká, že prvním stadiem je vyloučení zdroje těchto peptidů. Toto vyloučení není postačující, je to ale nevyhnutelný první krok. Zdrojem "palby" je casein and gluten, které musíme ze stravy vyloučit. Jak tyto substance detekovat? Nejznámější test je test peptidů v moči, ale existují i jiné metody.

Tyto testy mohou poskytnout velmi užitečné informace, pokud se však použijí ve spojení s klinickými údaji. Problematické může posouzení zda-li na základě těchto testů pokračovat v dietě či ne. Známe případy autistických pacientů, kteří nevykazovali abnormální hladinu peptidů v moči (nebo Indolyl Acryloyl Glycine (IAG)) - jejich profil peptidů v moči se zdál býti normální. Zároveň však velmi dobře reagovali na vyloučení caseinu and glutenu ze stravy. Je možné, že tito pacienti štěpí peptidy do formy abnormálních komponentů, který náš systém není schopen detekovat. Je taky možné že hladina v moči je normální, ale kvantita, která pronikne blood-brain bariérou a dosáhne CNS je vysoká. Může to být následek nadměrné propustnosti bariéry, která byla zapříčiněná infekcí přirozenou či vyvolanou. Známe případy, kdy problém vznikl, nebo byl vyvolán jako následek hypoxie nebo anoxie při porodu. V těchto případech, mohlo být poškozeno velmi citlivé rozvíjející se cerebellum. V těchto případech má své negativní důsledky dokonce i normální hladina peptidů, která vniká ze stravy do krve.

Jakákoliv je příčina, doporučujeme, že jako první krok je nutné vyloučit ze stravy mléko ve všech jeho formách.

1. Vyloučení Caseinu

Efekt vyloučení caseinu ze stravy je patrný velmi rychle. V závislosti na věku se jedná cca o 2-3 dny (u mladších dětí) nebo 10-14 dní u dospělých, někdy i rychleji. Doporučujeme, že pokus, který trvá cca 3 týdny je dostačující. Podle Lucarelli (1995) 66% subjektů v jejich pokusech prokázalo úspěšnost této intervence a i když my nemáme žádná oficiální data potvrzující tento podíl, považujeme je podle našich zkušeností za správná. Je zapotřebí počítat s obdobím, kdy se projeví postranní efekty, ale na konci třetího týdne by již měla být situace jasná.

Abstinenční příznaky bývají poměrně krátké, ale mohou být hodně silné, především u malých dětí. To je další důvod, proč doporučujeme oddělit vyloučení caseinu a glutenu ze stravy s určitou časovou posloupností. Zjistili jsme, že beta-casomorphin (1-7) vrchol zmizí z profilu moči velmi rychle, již za pár dní od vyloučení caseinu ze stravy. Domníváme se, že právě toto je příčinou dramatických abstinenčních příznaků.

Pozorovali jsme u některých více spolupracujících dětí, že jakoby sami dobrovolně vylučovali ze stravy mléčné produkty. Zdá se že byly sami schopné detekovat rozdíl, který jim abstinence mléčných výrobků přináší. Mnoho lidí s Asperger Syndromem si například stěžují, že se cítí zmateni a mají těžkosti v koncentraci když pijí mléko. Mnoho těchto lidí se mléku vyhýbají a odůvodňují tento fakt že "nesnáší mléko" nebo že jim přijde "hnusně mazlavé". Naopak, jiné děti jsou na mléku přímo závislé, a konzumují nadměrná množství. Tříleté dítě, které vypije 5 pints mléka denně vůbec není netypické pro autismus. Západoevropská kultura je založena na předpokladu, že mléko je báječné a nenahraditelné. Zdravotníci, dietologové a ortodoxní lékaři se nedají přesvědčit, že kravské mléko není vhodné pro lidi a jeho spotřeba je v mnoha případech nesprávná a nežádoucí. Bylo zaznamenané, že existuje zvýšený výskyt autismu například u populace imigrantů ve Švédsku (Gillberg 1996) v porovnaní s domácí populací. Lze vyslovit mnoho teoretických zdůvodnění, ale jedno musíme připustit, že dieta je řešením pro subjekty, které nejsou geneticky vybaveny (ve smyslu enzymatický komplementů anebo ve smyslu metabolických schopností. Absence lactase enzymů u subjektů Afrického původu vymizení enzymů štěpících casein u osob Čínského původu kolem věku 12 let , jsou dobře zdokumentovány a jsou jasným příkladem tohoto fenoménu.

Byli jsme překvapeni, nebo až dojati množstvím rodičů, především matek, které vzaly samy na sebe iniciativu, často i proti doporučení lékařů a vyloučily mléko ze stravy svých dětí. Tito rodiče sami intuitivně a na základě zkušeností usoudili, že mléko jejich dítěti neprospívá. Napínání na zvracení, ekzemy, především v klíně, ohybu kolen, loktů a podpaží, zvláštní bílé sraženiny pod kůží, výtoky z uší, zácpa či průjem, dýchací problémy včetně astma, vše toto může být zapříčiněno caseinem.

Situaci je zapotřebí posoudit po třech týdnech přísné diety, která vylučuje casein. Jestliže je pozorované jakékoliv zlepšení, v dietě je zapotřebí pokračovat. Pokud zlepšení není zaznamenané, je velmi těžké posoudit, zdali pokračovat či ne. Většina rodičů však v dietě u svých dětí pokračuje, protože omezení caseinu nepovažují za tak závažné, že by bylo obtížné ho dále dodržovat. Je to věc osobního rozhodnutí.

Existují doporučení, které hovoří o současném vyloučení caseinu i glutenu ze stravy, a které nedělá u některých subjektů žádný problém. My však důrazně doporučujeme oddělit tyto dva kroky především u dětí mladších než 4 roky, z důvodu vážných abstinenčních příznaků.

2. Vyloučení glutenu

Vyloučení glutenu vyžaduje vyloučit proteiny (prolamins) z řady cereálií, především pšenice, žito, ječmen a oves. Není to jednoduché, vzhledem na současné stravovací návyky. Vrchol v močovém profilu, který (správně či nesprávně) připisujeme glutenu, přetrvává mnohem déle, než v případě casomorphinu. Podle našeho pokusu (Whiteley 1999) je tady jenom 26% redukce hladiny po dietě v trvání 5 měsíců. Lze to vysvětlit teorií, že peptidy jsou skladovány v tělových tkáních. Tělo je neschopné štěpit peptidy které již absorbovalo a jsou tady další, které tady vznikají při dalším trávení. Domníváme se, že mechanizmus, který je řešil prostřednictvím moči je zahlcen. Je tady pravděpodobnost že je ukládá v tukových tkáních. Znamená to, že dietním opatřením se tyto zásoby postupně vyprazdňují, ale tím, jak je postižený starší a starší, jeho zásoby jsou větší a větší, a tak v absolutním vyjádření potřebuje delší čas na jejich úplné vymizení.

Z tohoto důvodu je velmi zřídkavé, že by gluten způsobil takové abstinenční příznaky jako to bylo popsáno u mléka. Lze hovořit o určitém stupni závislosti na jídlech obsahujících hodně glutenu ale neznáme nikoho s autistickým spektrem, kdo by se sám vyhýbal těmto jídlům podobně jako to bylo u caseinu

Může se tedy stát, že vyloučení glutenu nemá okamžité a dramatické dopady. S výjimkou velmi malých dětí, kde lze vidět zlepšení již za 3-4 týdny, doporučujeme vytrvat při této dietě tři měsíce. Až po tomto čase lze přehodnotit další postup. Známe mnoho případů, kde dramatické zlepšení nastalo až po 7-9 měsících. V jednom případě (Reichelt - osobní svědectví) toto zlepšení nastalo až po dvou letech velmi přísného dietního opatření. Jak bylo tedy řečeno, vymizení peptidů pocházejících z glutenu je mnohem delší a postupné, než bylo v případě casomorphinu. Proto abstinenční efekty jsou mírné ale více dlouhodobé, především u dospělých.

Studie z Norska doporučují okamžité současné vyloučení glutenu a caseinu (Knivsberg 1995). Byl pozorován podobný fenomén jako v našem výzkumu. Jedná se o počátečné období, kde je výrazné zlepšení, po kterém jakoby nastalo období, kdy se nic neděje. V tomto období se rodiče sami sebe ptají jestli jejich povzbudivá pozorování nebyla jenom vlastním přáním. Potom nastává další fáze, ve které je opět badat výrazné zlepšení. Domníváme se že tento dvoufázový obraz je vlastně jenom odrazem sekvence dvou fází vymizení caseinu a pak glutenu prostřednictvím dietního opatření.

Krok 2 - "Posouzení problémů a předběžná opatření"

Jsme přesvědčeni že tyto peptidy jsou hlavními příčinami odpovědnými za symptomy autismu, ale je pravděpodobné, že jsou tady další látky, které mají výrazný podíl na dotvoření celého obrazu. V některých případech jsou gluten a casein jedinými, v jiných případech je jasné, že jsou tady další faktory. Peptidy pocházející z glutenu a caseinu jsou často tak významné, že nám zastiňují další možné faktory. Až se nám podaří odstranit tyto hlavní příčiny - gluten a casein, můžeme se věnovat dalším, které mají opět dietetický původ.
Vedení stravovacího denníku.

Vedení stravovacího denníku je výborná věc ve všech případech - před, v době i po jakékoliv intervenci. Ale je dvojnásobně významné, když jsme vyloučili gluten i casein a až nyní můžeme posoudit významnost dalších dietetických faktorů. Španělská autistická společnost APNA (Associacion de Padres de Ninos Autistas) doporučovala svým členům a dávala jim několik let takové zápisníky, ve kterých si poznamenávali jídla a pozorované chování, či reakce. Mnoho rodičů na základě těchto denníku vypozorovalo, že určitá jídla způsobují jasné zhoršení stavu u jejich dětí. Toto pozorování nelze učinit bez pečlivého záznamu. Reakce na některá jídla jsou individuální. Jsou tady ale potraviny, které způsobují problémy u většího množství lidí - vejce, rajčata, avokádo, lilek, červená paprika, sója, kukuřice jsou dosti časté, kdežto hovězí, vepřové, rýže a brambory spíše méně časté. Jestliže je nějaká potravina podezřelá, měla by být vynechaná na období cca dvou týdnů a pak podána. Na základě toho lze pozorovat efekt tohoto opatření. Je to sice dost nefér způsob, ale je to prozatím vše co je možné v současnosti.

Je velmi dobře známé, že autistické děti jsou vybíravé v jídle a často mají omezený repertoár jídel, které jsou ochotny sníst. Tento repertoár často zahrnuje obrovská množství potravin, které mohou být škodlivé, i když, některým jídlům se kompletně vyhýbají. Jestliže je některá potravina pro dítě problematická, buď se jí přirozeně vyhýbá, nebo naopak, stává se na ní závislé. Je to podobně jako u dospělých, kteří měli problém s alkoholem. Někteří ho dále nadměrně užívají, jiní se mu striktně vyhýbají. Rodiče by měli být velmi obezřetní, aby po vyloučení caseinu a glutenu ze stravy, nepřesedlali na jídla, která mohou způsobovat potenciální problémy. effects. Seroussi (2000) popsala, jak corn byl odhalen jako problém po velmi striktním vyloučení glutenu a caseinu. Často, když "špatná" jídla jsou vyloučená, stravování dítěte expanduje k jídlům, které předtím dítě nejedlo. Zdůrazňujeme, že vyloučení hlavních elementů ze stravy formou diety, má za následek omezený přísun vitamínů, minerálů či jiných živin. Každopádně by měl být zahájen dobrý vybalancovaný dodatkový suplementační systém těchto látek formou tablet. Lze to udělat jenom za účasti odborníka, který podporuje tuto teorii a plně jí rozumí. Bez odpovídající hladiny těchto látek v těle je metabolicky proces trávení a absorpce velmi omezen.

Testování

Toto je čas, kdy je zapotřebí udělat testy. Bezpochyby , že u většiny dětí se prokáže nedostatečná hladina minerálů, vitamínů a dalších látek v těle. Reálna situace byla často předtím maskována rolí caseinu a glutenu. Až nyní, po absolvovaní dietních opatření je namístě udělat testování. V mnoha případech jsme porovnali výsledky testů na vitamíny a minerály (krve a z vlasu) před a po dietě, která vyloučila ze stravy casein a gluten. Výsledky před dietou a po dietě s velmi odlišovaly, směřovaly k normalitě. Interpretujeme to jako indikaci, že trávicí funkce byly částečně obnoveny a vyloučením lepku a caseinu se absorpce vitamínů a minerálů taky pravděpodobně upravuje.

Důrazně doporučujeme, aby každý, kdo začne s touto striktní dietou, zabezpečil svému dítěti odpovídající a odbornou pomoc v doporučení vitamínových a minerálních suplementů. Proto doporučujeme konzultovat tato opatření s kvalifikovaným odborníkem, který na základě testů doporučí další postup. Lze doporučit užívání vyváženého multivitamínového a multiminerálního preparátu, aby byl zabezpečen dostatečný přístup těchto látek. Jestliže testy jsou udělány před dietou, je tady nebezpečí že se bude vycházet z neodpovídajících výsledků a bude tak zahájen nesprávný suplementační program.

Jsou tady určité pozorované společné výsledky. Některé děti mají velmi málo calcia a magnesia. Některé vykazují vysoký obsah toxických substancí, jako např. aluminia. Tady může napomoci přidat suplementárně zinek. Přidání zinku je užitečné z více důvodů - mnohé metabolické reakce ho vyžadují. Waring (2000) dokumentuje že přidání stopového množství Molybdenum má dramatický dopad na úpravu abnormalit hladiny sulphate a sulphite.

Zaznamenali jsme, že klasické alergie často vymizely, když byla zahájená dieta s vyloučením lepku a caseinu. V tom samém čase se naopak vyjevily skryté a opravdové alergie. Proto se domníváme, že toto je pravý čas na testy alergií. Známe hodně případů, když VEGA testy (kožní) ukázaly před dietou jako problematické až 30 - 40 různých látek/jídel, po dietě se toto číslo rapidně zmenšilo.

Laboratoře v nemocnicích obyčejně používají testy krve na protilátky (většinou IgE ) které by měly indikovat alergii na určité jídla. V poslední době ale především ve Velké Británii jsou výsledky těchto testů nepřesně vysvětleny rodičům. Je na nich škála od 0 do 4 (4 je nejvyšší). Výsledek na úrovni 0 a 1 je dost častý a ignoruje se. Vyšší čísla jsou více respektována. Všechny úrovně jsou určitým obrazem konkrétní situace a je namístě uvážit, zdali by neměly být považovány jako indikace vyloučit toto jídlo v nejbližší budoucnosti

Jsme si vědomi toho, že oprávněnost těchto pravých alergií byla podceňována a že další výzkum by měl jít touto cestou. Vyhnout se alergenu to je jasná terapie. Jsou tady ale i jiné alternativy. Technika Enzyme Potentiated Desensitisation (EPD) byla vyvinuta lékaři, kteří věří v její efektivnost.

Chceme zdůraznit, i když nevěříme tomu, že klasická alergie na gluten a kasein je příčinou autismu, je důležité aby tato alergie byla testovaná ještě před dietou. Nemá cenu dělat tyto testy když už podezřelé látky byly ze stravy na určitou dobu vyloučeny. I když někdy rodiče přeruší dietu, kvůli testům, výsledky jsou nejednoznačné. Proto velmi doporučujeme dělat jakékoliv testování na gluten a casein alergii (ale ne na další alergie) před zavedením dietního opatření.
Parazity v zažívacím traktu jsou taky potenciální příčinou problémů. Produkují opiodické peptidy a oslabují imunitní systém svého hostitele. Předpokládá se že bakterie Clostridia může produkovat opioidy (eg, dermorphins) a kvasinky, které jsou běžně přtomny ve velkém zastoupení u dětí (jako např. Candida) můžou působit podobně. Použití dobrých preparátů může být velmi nápomocné a proto mnozí lékaři předepisují např. Nystatin, nebo jiné léky, které pomáhají normální střevní flóře.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama