Září 2008

Vysoké dávky vitamínu B6 a hořčíku vs. autismus (Adams)

20. září 2008 v 23:22 | James B. Adams, Ph.D. |  Vitamíny a autismus
Překlad z Summary of Biomedical Treatments for Autism, verze duben 2007 http://autism.asu.edu
Léčba vysokými dávkami B6 a hořčíkem je nejstarší a nejlépe zdokumentovanou léčební metodou. Existuje přes 20 výzkumných prací na toto téma, z toho 12 s kontrolní skupinou s placebem. Skoro u všech závěr zněl, že u 45-50% pacientů došlo k výraznému zlepšení.
Vitamin B6 je přítomen ve více než 100 enzymatických reakcí, včetně produkce hlavních neurotransmiterů (serotonin, dopamin a jiné) a glutathionu (potřebný pro detoxikaci). Hořčík zabraňuje hyperaktivitě, kterou by podávání samotné B6 mohlo způsobit.
Ve většině výzkumů byly použity dávky 8-15 mg / libru váhy (max 1000 mg). Dle výzkumů Audhya pro pozitivní výsledek potřebuje většina dětí užívat alespoň 6 mg/pound.
Důvod, proč tato terapie pomáhá, je stále nejasný, ale možné vysvětlení je, že autisti mají sníženou schopnost konvertovat vitamin B6 do jeho potřebné formy a současně, že jejich postižené enzymy pro výrobu neurotransmiterů vyžadují nezvykle vysoký objem vitaminu B6
Dr B. Rimland doporučuje dávku 8 mg / libru vitamínu B6 (max 1 000 mg) a 4 mg / libru hořčíku. Samozřejmě je dávku potřeba upravit konkrétnímu člověku.


Prozatím neexistují laboratorní testy, které by ukázaly, kteří autisti by mohli z této terapie profitovat. Nejlepším testem zůstává 2-měsíční zkouška - pomalé dávkování z 1 mg / libru tělesné váhy až na 8 mg / libru, u hořčíku poloviční dávky.


Vysoké dávky B6 se jeví pro autisty velice bezpečné. V jednom výzkumu Audhya 6 měsíců podával 184 autistickým dětem vysoké dávky B6 ve dvou formách (PLP a pyridoxin HCl). Nepříznivé vedlejší účinky - zhoršení chování bylo pozorované u 10% ze skupiny dětí, které užívaly PLP ve srovnání se žádným zhoršením ve skupině pyridoxin. Na druhou stranu jsou děti, které dokáže PLP ohromně zlepšit. Tudíž doporučujeme začít s formou pyridoxinu a poté zvážit přidání P5P (5-25 mg) a sledovat další případné zlepšení. Existuje velice malá pravděpodobost, že vysoké dávky vitaminu B6 by mohly způsobit přechodnou ztrátu citlivosti v prstech. Jedná se o výjimečné případy a ukončení podávání přípravku obyčejně vede k plnému uzdravení.


Víc informací na toto téma najdete na http://www.autismwebsite.com/ari/treatment/b6studies.htm