Listopad 2008

Fenoly a autismus

22. listopadu 2008 v 23:53 | Boba |  Biomedical
Aktualizace: 24.11.2008

Směje se Vaše dítě po banánech? Probouzí se v noci a nemůže usnout? Třeba jsou na vině právě fenoly...

Co jsou to fenoly a jak souvisí s autismem?

Fenoly jsou chemické látky, přirozeně se vyskytující ve spoustě potravin, ale také v přídavných látkách - dávají potravinám barvu, chuť, a vůni. Jsou také přítomny v salicylátech, barvách a přídavných látkách.

Některé autistické děti mohou mít problém s trávením jídel s vysokým obsahem fenolů - tomuto stavu se říká PST deficit. Potrava bohatá na fenoly může vést ke zhoršení autistických projevů, protože snižuje schopnost fenolsulfotransferázy enzym. systému. Jako následek tohoto procesu dokáže pak fenol fungovat v mozku jako excitační falešný transmiter.

Jak vypadají symptomy problémů s trávením fenolu?

Na níže uvedeném seznamu najdete symptomy, které MOHOU být výsledkem konzumace jídel s vysokým obsahem fenolů. Samozřejmě ne všechny symptomy musí být zastoupené a také je nutno zdůraznit, že tyto symptomy mohou být následkem jiných příčin.

· tmavé kruhy pod očima

· červené tváře / uši

· hyperaktivita, agrese

· bolesti hlavy, bušení hlavou nebo jiné sebepoškozování

· bezdůvodný smích

· vyrážky

· nevypočitatelnost

· samostimulační chování

· v noci zpocený

· potíže usnout, noční "nespavost" trvající několik hodin

· potíže se stolicí (zácpa, průjem, nestrávené jídlo)

· páchnoucí hlava / postel / stolice

· nafouklé bříško, velká žízeň

· špatné odbourávání toxinů

Které potraviny obsahují vysoké množství fenolu?


· potravinové barviva a příchutě (například vanilková, BHA, BHT, TBHQ...)

· jablka

· banány

· pomeranče a pomerančový džus

· kakao

· mlíko a sýr

· karob

· rajčata

· arašídy

· čokoláda

· červené hrozny

· vanilínová příchuť

· silně aromatizované potraviny

· aspirin a výrobky obsahující aspirin nebo kyselinu salicylovou

Jenom pro zajímavost, Feingoldova dieta na toto téma dál také vylučuje mandle, meruňky, nektarinky, broskve, švestky, sušené švestky, všechny bobuloviny (borůvky, brusinky, maliny, rybíz...), chilli koření, jablečný ocet, hřebíčky, káva, čaj, okurky (také nakládané a sterilovaná zelenina vůbec), hrozny a rozinky, víno a vinný ocet, paprika, pepř, a mandarinky. Další omezení se vztahují na parfémy, nitrity a nitráty, monosodium glutamát (MSG), hydrolizovaný rostlinný protein, sulfity, benzoáty a kukuřičný sirup

Vaše dítě může citlivě reagovat na jednu, několik nebo na všechny z jmenovaných potravin, nebo třeba na žádnou.

Pokud Vaše dítě citlivě reaguje na fenoly, snižte jejich přísun nebo pomozte organismu je zpracovat. V opačném případě fenoly dokážou dosáhnout akumulace, kdy ovlivňují chování a fyzické zdraví.

Spousta rodičů zjistilo, že pro jejich děti je klíčová NE OKAMŽITÁ, ale AKUMULOVANÁ zátěž fenolů za den / týden, malé množství dokážou sami bez problémů zpracovat.

Jak zjistím, zda moje dítě citlivě reaguje na jídla s vysokým obsahem fenolů?

Nejlepším způsobem je na určitou dobu, třeba 2 týdny, co nejvíce jídel z vysokým obsahem fenolů eliminovat a pozorovat, jestli nastanou změny v chování.

Jak se dá dětem, citlivým na fenoly, dál pomoct kromě diety:

· Podávání enzymů - enzymy mohou pomoct v štěpení jídla nebo uvolňováním síry, hořčíku a molybdenu, které jsou důležité pro zpracování fenolů.

· Podle některých rodičů podávání molybdenu významně zlepšilo tento problém

· Koupání v hořké soli (Epson salt baths u nás pod názvem Magnesium sulfát)

Pár poznámek na okraj:


· Pražené oříšky, džusy a sušené ovoce můžou způsobit problémy s fenoly - zkuste používat tyto potraviny v čerstvém stavu

· Banán je často problematickou potravinou, ale může škodit i z důvodu napadení organismu kvasinkami. Zkuste otestovat, zda Vaše dítě netrpí kvasinkami

· Pište stravovací deník - zaznamenávejte, co Vaše dítě jedlo a jeho následné chování (výjimečná hyperaktivita, bolesti bříška, neklid, vyrážky na tvářích / zadku, výbuchy zlosti, noční probouzení...

· Megadávky vitamínu B6 a/nebo P5P mohou u některých dětí PST problém ještě zhoršit. Možná by stálo za zvážení na přechodnou dobu snížit dávky vitamínů a pozorovat, jestli se u Vašeho dítěte nezlepší problémy se zpracováním fenolů

Zdroje informací

http://www.gfcfdiet.com/SalicylatesGFCFfood.htm#Very%20High některé potraviny mají zařazene jinak jako zbytek informačních zdrojů (banány a jablka v neproblematické skupině)

Boba

Vyhodnocení postupu léčby autismu - Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)

15. listopadu 2008 v 21:08 | Bernard Rimland a Stephen M. Edelson, ARI |  Všehochuť
Hlavní překážkou ve výzkumu autismu je nedostatek vhodných prostředků k měření efektivity různých způsobů léčby. Navzdory tomu, že vědci již publikovali stovky studií s cílem změřit efekt různých biomedických a psycho-edukačních intervencí pro autistické děti, většina výsledků těchto výzkumů přinesla neprůkazné, nebo v horším případě zavádějící výsledky, protože neexistují stejné měřítka k vyhodnocení postupu léčby.

Jelikož obecně platné měřítko chybí, vědci se uchylují k použití testů jako Childhood Autism Rating Scale (CARS), the Gilliam Autism Rating Scale (GARS), nebo the Autism Behavior Checklist (ABC), přičemž každý z těchto testů byl navržen k určení diagnózy autismu - určení jestli dítě je nebo není autistické - a ne k měření efektivity léčby.

Test na vyhodnocení postupu léčby autismu (ATEC) navrhl Bernard Rimland a Stephen M. Edelson z Autism Research Institutu. Narozdíl od mnoha jiných testů, tvůrci se vzdali svých autorských práv a tento test může být zdarma využit v rámci jakéhokoliv výzkumu. Kopie těchto testů najdete na www.autism.com.

ATEC byl vyvinut na pomoc rodičům, doktorům a výzkumníkům pro hodnocení jakékoliv metody léčby autismu. The Autism Research Institute (ARI) Vám na svých webových stránkách nabízí bezplatné vyhodnocení testu.

Upozornění: Jediný způsob, jak vyhodnotit efektivitu určité léčby je zavedení pouze jedné nové léčby během sledovaného období zatímco ostatní postupy / léčby zůstávají zachované (tj. nezavádějte víc léčebných metod zaráz). Doba, kdy můžete vidět výsledky se pro každou metodu liší - u některých intervencí můžete vidět zlepšení v rámci pár hodin, zatímco u jiných se výsledky mohou dostavit za několik měsíců. Některé intervence, jako GFCF dieta a protikvasinková dieta, často způsobují na několik týdnů zhoršení symptomů, po kterých nastává výrazné zlepšení.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC)
Bernard Rimland, Ph.D. a Stephen M. Edelson, Ph.D.
Autism Research Institute
4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92 116
www.autism.com/ari


Tento formulář slouží pro vyhodnocení postupu léčby autismu. Dotazník si můžete nechat zdarma vyhodnotit na www.autism.com/atec

Zvolte písmeno, které nejvíce zodpovídá pravdě:

1. ŘEČ / KOMUNIKACE

N = nepravdivé, Č = částečně pravdivé, P = pravdivé

N Č P 1. Zná své jméno
N Č P 2. Reaguje na "ne" nebo "přestaň" nebo "stačí"
N Č P 3. Dokáže splnit některé příkazy
N Č P 4. Používá jednoslovné spojení (např. ne, papat, voda, auto...)
N Č P 5. Používá dvouslovné spojení (např. chci napít)
N Č P 6. Používá 3-slovné spojení
N Č P 7. Zná 10 a více slov
N Č P 8. Používá věty s 4 a více slovy
N Č P 9. Dokáže vysvětlit, co chce
N Č P 10. Ptá se smysluplné dotazy
N Č P 11. Slovní sdělení je obvykle smysluplné / relevantní
N Č P 12. Často používá několik na sebe navazujících vět
N Č P 13. Docela dobře konverzuje
N Č P 14. Má na svůj věk přiměřenou schopnost komunikace

2. SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

N = nepravdivé, Č = částečně pravdivé, P = pravdivé

N Č P 1. Jako kdyby byl v ulitě - je nedosažitelný
N Č P 2. Ignoruje jiné lidi
N Č P 3. (Po) oslovení věnuje malou nebo žádnou pozornost
N Č P 4. Nekooperativní a vzdorovitý
N Č P 5. Žádný oční kontakt
N Č P 6. Nejradši je o samotě
N Č P 7. Navenek neprojevuje žádné city
N Č P 8. Nedokáže pozdravit rodiče
N Č P 9. Vyhýbá se kontaktu s ostatními
N Č P 10. Nenapodobuje
N Č P 11. Nemá rád objetí / hlazení / mazlení
N Č P 12. Nedělí se, neukazuje
N Č P 13. Nemává na pozdrav (např. pá-pá)
N Č P 14. Protivný / neústupný / negativistický
N Č P 15. Výbuchy hněvu / hysterické záchvaty
N Č P 16. Nemá přátele
N Č P 17. Usmívá se pouze výjimečně
N Č P 18. Necitlivý k pocitům jiných lidí
N Č P 19. Lhostejný, jestli ho má někdo rád
N Č P 20. Lhostejný vůči odchodu rodičů

3. SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ / POZNÁVÁNÍ

N = nepravdivé, Č = částečně pravdivé, P = pravdivé

N Č P 1. Reaguje na své jméno
N Č P 2. Reaguje na pochvalu
N Č P 3. Dívá se na lidi a zvířata
N Č P 4. Dívá se na obrázky (a televizi)
N Č P 5. Kreslí, maluje, modeluje...
N Č P 6. Hraje si smysluplně s hračkami
N Č P 7. Má přiměřenou mimiku
N Č P 8. Chápe pohádky v televizi
N Č P 9. Chápe vysvětlení
N Č P 10. Vnímá prostředí kolem něj
N Č P 11. Vyhýbá se nebezpečí
N Č P 12. Má představivost
N Č P 13. Iniciuje činnosti
N Č P 14. Sám se oblíká
N Č P 15. Zvědavý, zajímá se o věci
N Č P 16. Odvážný - objevuje
N Č P 17. "Naladěný na příjem" - není "mimo"
N Č P 18. Dívá se tam, kam ostatní

4. FYZICKÉ ZDRAVÍ / CHOVÁNÍ

N = není problém, M = malý problém, S = středně velký problém, V = vážný problém

N M S V 1. Noční pomočování
N M S V 2. Počůrává se / čůrá do plínky
N M S V 3. Pokakává se / kaká do plínky
N M S V 4. Průjem
N M S V 5. Zácpa
N M S V 6. Problémy se spánkem
N M S V 7. Jí příliš moc / příliš málo
N M S V 8. Extrémně omezená dieta
N M S V 9. Hyperaktivní
N M S V 10. Letargický
N M S V 11. Bouchá se nebo zraňuje se
N M S V 12. Bouchá nebo zraňuje jiné lidi
N M S V 13. Destruktivní
N M S V 14. Citlivý na zvuky
N M S V 15. Úzkostlivý / vystrašený
N M S V 16. Nešťastný / plačtivý
N M S V 17. Křeče / záchvaty
N M S V 18. "Obsessive speech" - řeč, která se vztahuje k těžko pochopitelnému nutkavému popudu
N M S V 19. "Rigid routines" - lpí na svých zvycích, postupech, režimu dne...
N M S V 20. Křičí nebo ječí
N M S V 21. Vyžaduje stejnost
N M S V 22. Často rozčilený
N M S V 23. Necítí bolest
N M S V 24. Zafixovaný na určité předměty / témata
N M S V 25. Opakované pohyby (kývání, houpání se ze strany na stranu...)

Přeložila Boba

Aminokyseliny a autismus

4. listopadu 2008 v 22:43 | Jepson, Adams |  Biomedical

Teorie:


Proteiny se skládají z dlouhých řetězců jednotlivých aminokyselin. Pokud se proteiny správně tráví, trávící enzymy rozloží dlouhou proteinovou molekuly na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny, které tělo dokáže absorbovat. Tyto aminokyseliny se pak můžou přeskupovat a tvořit různé klíčové látky, jako neurotransmitery, hormony, enzymy, protilátky, imunoglobíny, glutathion a mnohé jiné. Aminokyseliny jsou "stavební kameny" života.

Některé autistické děti si sami omezují jídelníček tak, že obsahuje málo proteinů a jiné děti mají zažívací problémy, které omezují schopnost rozložit protein na jednotlivé amino kyseliny. Každý z těchto problémů může vést k nedostatku aminokyselin.

Léčba:

1) Zajistěte, aby jídelníček Vašeho dítěte obsahoval dostatek proteinů
2) Zvažte, jestli Vaše dítě nepotřebuje trávící enzymy, které by pomohly rozkladu proteinů na jednotlivé aminokyseliny
3) Dávejte "free-form" aminokyseliny. "Free-form" znamená, že aminokyseliny jsou již naštěpené jako jednotlivé molekuly - nefigurují jako část velké proteinové molekuly, která se musí rozložit.

Testy:


Aminokyseliny se dají testovat buď z krve (10 hod. hladovka) nebo z moči (nejlépe když se sbírá 24 hod.). "Hladovějící" krevní plasma zobrazí cirkulující hodnoty aminokyseliny, které se vztahují více k metabolismu než k jídelníčku/trávení. Analýza z 24-hod. moči zobrazí aminokyseliny v přebytku, nepoužité/nepoužitelné a které chybí - za předpokladu, že ledviny jsou v pořádku. Výsledky z moči se musí interpretovat velice pečlivě, jelikož vysoké hodnoty v moči můžou indikovat "plýtvání" nebo nadměrné vylučování, co může vést k nízkým hodnotám v těle.

Důležité výsledky může také přinést test hodnot neurotransmiterů v krevních deštičkách (krev), jelikož nízké hodnoty neurotransmiterů se dají léčit doplněním aminokyselin.


Výzkum:


1) Aldred (Aldred, Moore, Fitzgerald, Waring - Plasma amino acid levels in children with autism and their families 2003) srovnával výsledky krevního testu na aminokyseliny skupiny autistických dětí a jejich příbuzných ve srovnání s kontrolní skupinou. Koncentrace aminokyselin byly vyšší než hodnoty kontrolní skupiny pro glutamic acid, fenylalanin, asparagin, tyrosin, alani a lysin (p<0.05). Hodnoty glutaminu byly nízké. Zajímavým zjištěním bylo, že hodnoty aminokyselin rodičů se také odlišovaly od hodnot kontrolní skupiny a byly podobné hodnotám jejich autistických dětí. Hodně se tedy nabízí teorie geneticky zděděné abnormality štěpení? aminokyselin. Zvýšené hodnoty fenylalaninu a tyrosinu mohou vést ke zvýšené koncentraci catecholaminů jako dopamin, epinephrin a norepinephrin, s následným efektem na chování.

Autoři studie se také domnívají, že abnormální poměr mezi glutamic acid a glutaminu může způsobit abnormální "downregulation" buněčných glutamátových receptorů (včetně neuronů), které může vyústit do zvýšených hodnot glutamátu v mozku, což může vést k excitotoxickému poškození buněk. Nízké hodnoty glutaminu mohou mít negativní vliv na funkci střev, protože glutamin je důležitý pro zachování zdravého střevní sliznice (gut mucosa)

2) Další výzkum zpětně analyzoval krevní testy na aminokyseliny, které se odebraly v rámci vstupní diagnostické prohlídky. 10 dětí bylo na GFCF, 26 bylo nemělo omezený jídelníček. Krevní výsledky těchto dětí byly srovnávané s 24 stejně starými dětmi s vývojovým opožděním, ale ne autismem.

Výsledky ukázaly, že 60% autistických dětí (nezávisle na tom, jestli na dietě nebo ne) trpělo nedostatkem alespoň jedné esenciální aminokyseliny, ve srovnání s 4% v kontrolní skupině (předpoklad proteinové podvýživy). U obou autistických skupin nedostatek některých aminokyselin (valine, leucine, fenylalanin a lysin) dosáhl statistickou důležitost.

Hodnoty některých aminokyselin se odlišovaly mezi autistickou skupinou na dietě a autistickými dětmi bez diety (např. tryptophan) a mezi GFCF skupinou a kontrolní skupinou (např. isoleucin), nicméně výsledky byly nekonzistentní.

Zdroje informací:
Jepson: Changing the course of autism
Adams: Summary of biomedical treatments for autism,
http://autism.asu.edu

Přeložila a zkrátila Boba - Bohužel nejsem vystudovaná v oboru a navíc, aby to bylo vtipnější, nejsem rodilý mluvčí, tudíž pokud Vás nějaký termín, slovní spojení nebo hrubka poškádlí v oku, prosím, napište mi, ať se naučím něco nového ;-)
Aktualizace: 4.11.2008