Nízký cholesterol? Špatná zpráva pro Vaše autistické dítě

24. března 2009 v 22:06 | Boba |  Biomedical
Dle Great Plains Laboratory, doplnění cholesterolu dokáže zvrátit mnohé symptomy autismu, plynoucí z nemoci SLOS. Nedostatek cholesterolu je také typický pro "běžný" autismus.

Pokud je tedy autismus převládajícím znakem u SLOS a autistické znaky se zlepší podáváním cholesterolu, pak se nabízí domněnka, že možnou příčinou autismu by mohla být vážná biochemická abnormalita metabolismu cholesterolu. SLOS je porucha jednoho z 26 kroků cholesterolové syntézy. Je možné, že poruchy jiných kroků také mohou vést k vývojovým poruchám a/nebo autistickému chování.

Dr Richard Kelly, lékař - výzkumník v John Hopkins University, spolu se svými kolegy objevil, že autistické symptomy, charakteristické pro genetické onemocnění SLOS, rychle vymizely po podávání cholesterolu. Zlepšení se týkalo především nočního spánku, zvláštního chování, chůze, řeči a kvality kontaktů s ostatními členy rodiny. K výčtu zlepšení se také překvapivě přidal snížený výskyt infekcí, míň kožních výsevů, snížení sebe-destrukčního chování, zlepšení svalového tonusu, zmenšená doteková přecitlivělost, rychlejší růst a celkové zlepšení chování. Někteří dospělí autisti se rozmluvili.

Dr Tierney s kolegy zkoumal, jestli také "běžní" autisti mají nedostatek cholesterolu. Základ výzkumu tvořily krevní rozbory 100 členů rodin s autismem, ale ne s SLOS. Byť žádný ze vzorků neodpovídal onemocnění SLOS, 19% vyšetřených mělo hladiny cholesterolu < 100 mg/DL, což jsou extrémně podprůměrné hodnoty.

Great Plains Laboratory opakovalo test se 40 autistickými dětmi. Podobně jako Dr Kelly, definovalo hodnoty cholesterolu <100 mg/dL jako extrémně nízké. Závěry obou výzkumů se shodují - dle Great Plains Laboratory u 17.5% autistických dětí byly zaznamenány extrémně nízké hodnoty cholesterolu, 57.5% dětí mělo hladiny cholesterolu <160 mg/dL.

Třeba jsem Vás již navnadila na další text, tak pokusme se prokousat ňákou tou teorii

CO JE CHOLESTEROL?

* významný stavebný prvek všech tkaniv a buněk, "obal", který drží obsah buňky a určuje, které živiny vstoupí a opustí buňku.

* základní element v mozku, konkrétně v myelinu - ochranný materiál důležitý pro funkci nervů. Existuje přímá souvislost mezi koncentrací cholesterolu v mozku (především v myelinu) a tím, jak dobře mozek funguje. Má vysoké zastoupení v periferních nervech, v míše a mozku, kde má nejvyšší koncentraci. Je klíčový pro přenos nervového signálu a komunikací mezi neurony.

* klíčový pro steroidní hormony (jako testosteron a estrogeny), kortikosteroidy (regulují metabolismus tuků a bílkovin a jsou jedním z regulátorů imunitního systému). Aldosteron, další steroid, je důležitý regulátor rovnováhy solí. 7-dehydrocholesterol, prekurzor cholesterolu, je "surovina" pro výrobu vitaminu D.

* potřebný pro funkci velice důležitého proteinu, který reguluje růst a rozvoj těla a mozku - sonic hedghog, který také řídí neurotransmiter serotonin.

Fungování "hodného" a "zlého" cholesterolu v jednotlivých potravinách závisí především na zdravotním stavu konkrétního člověka. Většina informací pro laickou veřejnost je v této oblasti hodně zjednodušená. Člověku umírajícímu žízni na poušti prospěje sklenička vody zatímco člověka, který na posezení vypil 10 l vody, může další sklenička zabít. Princip dobrého a špatného cholesterolu je analogii s vodou velice podobný.

Typ cholesterolu, který se spojuje s vysokou hustotou lipoproteinů a pomáhá odstraňovat cholesterol z určitých tkání, nese název "hodný" aneb HDL cholesterol (high density lipoprotein-associated ch.). Druhý typ, "zlý" cholesterol LDL se spojuje s nízkou hustotou lipoproteinů a transportem cholesterolu do tkání. Nicméně pokud tkáně konkrétního člověka mají významný nedostatek cholesterolu, pak oboje, jak LDL tak HDL jsou pro daného člověka velice prospěšné. To je také důvodem, proč čistý cholesterolový doplněk nemůže obsahovat pouze dobrý HDL nebo špatný LDL cholesterol.

CO ZPŮSOBUJE NÍZKÝ CHOLESTEROL?

Dle meta-analýzy 19 výzkumů, muži a ženy (v menší míře) s hladinami cholesterolu <160 mg/dL mají větší pravděpodobnost rakoviny, HIV, respiračních potíží a potíží se zažíváním. Je prokázané, že cholesterol napomáhá správnému fungování imunitního systému.

Nízké hodnoty cholesterolu se také spojují s nedostatkem manganu, celiakii, zvýšenou činností štítné žlázy (hyperthyroidism), onemocněním jater, poruchou zažívání a podvýživou. LDL tedy "zlý" cholesterol chrání člověka před infekcemi tím, že chrání lidské červené krvinky před toxickými endotoxiny, které produkují některé bakterie (např. stafylokoky). Tuto schopnost "hodný" HDL cholesterol nemá.

Existuje úzký vztah mezi nízkými koncentracemi cholesterolu a mezi duševním zdravím - schizofrenie, deprese, rozdvojená osobnost, úzkost, Parkinsonova nemoc, SLOS syndrom a také násilným chováním a sebevraždami.

Bohužel většina laboratoří vůbec nepočítá s předpokladem, že by někdo mohl mít nízký cholesterol. V mnoho případech se rodiče autistických dětí dozví, že hodnoty cholesterolu byly v normě, zatímco ve skutečnosti byly extrémně nízké.

SLOS A AUTISMUS, ANEB PROČ VLASTNĚ TENTO ČLÁNEK

SLOS je genetická nemoc, která svými projevy připomíná autismus. Syndrom SLOS je zapříčiněný poruchou biosyntézy cholesterolu, a to v jejím konečném stupni jeho tvorby, kterou je konverze 7-dehydrocholesterolu na cholesterol, která je katalyzována - v tomto případě nedostatečně - D7-reduktázou 7-dehydrocholesterolu . Tento chybějící enzym má za následek, že 7-dehydro-cholesterol se akumuluje a hladina cholesterolu dramaticky klesá.

Protože cholesterol je hlavní složkou buněčných membrán a myelinu a je prekurzorem všech steroidních hormonů a žlučových kyselin (namísto toho tělo produkuje z 7DHC abnormální formy těchto hormonů), má tato porucha velmi pestré klinické projevy. Byť některé děti s SLOS mají vážné fyzické abnormality, mnohé z nich jsou jenom velice mírně fyzicky postižené a jejich hlavní abnormalita spočívá v autistickém chování.

Jelikož biochemický test na tuto nemoc se provádí výjimečně, je možné, že spousta dětí s SLOS s malými anatomickými abnormalitami zůstává bez správné diagnózy. Tato nemoc má za následek, že pacienti mají extrémně nízký cholesterol a extrémně vysoké hladiny 7-dehydrocholesterolu. Zatímco průměrné hladiny cholesterolu v séru se pohybují mezi 150-250 mg/dL, u některých pacientů s SLOS dosahují < 1 mg/dL.

Pacienti s SLOS mají širokou škálu kognitivních schopností, od vysokého intelektu po hlubokou mentální retardaci. Často trpí smyslovou hyperreaktivitou, podrážděností, poruchou řeči, problémy se spánkem, sebepoškozováním a autistickým chováním (podle jedné studie 50% dětí s SLOS mělo autistické chování, zatímco podle jiné studie jich bylo až 86%). Mnohé z abnormalit v chování u SLOS se významně zlepší.

Zlepšení stavu pacientů s SLOS díky suplementaci cholesterolu:
· začátek chůze, běhu
· růst
· míň infekcí
· menší citlivost na UV záření
· zvýšená pozornost
· přestalo bušení hlavou
· snížená doteková přecitlivělost
· zlepšení v sociálních vztazích
· zlepšení chování
· někteří dospělí, kteří předtím nemluvili, začali mluvit
· mluvící pacienti tvrdí, že se cítí lépe
· menší podrážděnost

Pokud je tedy autismus převládajícím znakem u SLOS a autistické znaky se zlepší podáváním cholesterolu, pak se nabízí domněnka, že možnou příčinou autismu by mohla být vážná biochemická abnormalita metabolismu cholesterolu. SLOS je porucha jednoho z 26 kroků cholesterolové syntézy. Je možné, že poruchy jiných kroků také mohou vést k vývojovým poruchám a/nebo autistickému chování.

PÁR DOTAZŮ CO BY MOHLO RODIČE AUTISTISTICKÉHO DÍTĚTE V MEZIČASE NAPADNOUT...

Proč má významné procento autistických dětí nízký cholesterol?

Z mnoho důvodů, zejména: snížený příjem ve stravě (mnoho dětí se přirozeně vyhýbá živočišním proteinům), snížené vstřebávání a absorbce, snížená syntéza tkanivami v těle, zvýšená eliminace žlučovými kyselinami. Dysbióza, nedostatečná tvorba trávících enzymů a střevní záněty mohou také vést k snížené produkci cholesterolu. Dále syntéza cholesterolu může být nedostatečná z důvodu genetických faktorů, které mohou ovlivňovat kterýkoliv z 26 biochemických kroků cholesterolové syntézy.

Dalším dobrým důvodem je fakt, že průjem způsobuje, že jakýkoliv již vstřebaný cholesterol prochází střevami příliš rychle na to, aby se efektivně absorboval a brání v další recyklaci. Dále mnohé autistické děti mají nedostatek aminokyselin obsahujících síru. Jedna z nich je taurin, klíčová aminokyselina, která ve vazbě s deriváty cholesterolu vytváří žlučové soli.

Aby toho nebylo málo, mnohé vitamíny a minerály, potřebné pro syntézu cholesterolu, se mohou u autistických dětí nacházet v nedostatečném množství. A nakonec, candida a mnohé jiné plísně produkují ergosterol, steroid podobný cholesterolu, který významně brání poslednímu kroku cholesterolové syntézy. (Mimochodem vysoký obsah ergosterolu mají houby).

Existuje spojitost mezi Candidou a abnormalitami v metabolismu cholesterolu?

Tato spojitost může existovat. Ergosterol je hlavní steroid, který Candida a jiné plísně produkují. Výzkumy ukazují, že ergosterol významně maří činnost enzymu 3-hydroxysterol-delta-7-reductase, který je u SLOS nefunkční. Tudíž mnohé škody, které candida páchá u autistů, by se mohly významně zmírnit nebo eliminovat zvýšením hladiny cholesterolu. U mnoho pacientů jsme zaznamenali zvýšené hladiny vitamínu D a vápníku po plísňové infekci a po její úspěšné léčbě se hodnoty vrátily do normálu.

Jelikož ergosterol blokuje konverzi 7-dehydrocholesterolu na cholesterol, dá se vysledovat zvýšená konverze 7-dehydrocholesterolu na vitamin D (namísto na cholesterol). Je ale možné, že pro některé pacienty je tato abnormalita přínosem.

Existuje souvislost mezi toxicitou těžkých kovů v organismu a defekty v metabolismu cholesterolu?

Na to, aby cholesterol aktivoval důležitý protein "sonic hedgehog", potřebuje spolupráci aminokyseliny zvané cystein. Především rtuť reaguje s sulfhydrylovými skupinami cysteinu, čímž tuto významnou biochemickou funkci inaktivuje. Aminokyselina cystein také hraje významnou roli při vstupu masné palmitic kyseliny do molekuly sonic hedgehogu. Je velice pravděpodobné, že rtuť maří také tuto akci.

Více informací o nemoci SLOS uvádím pro přehlednost v dalším článku - Co je Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS)?

ZDROJE INFORMACÍ:

1. Great Plains Laboratory: Deficient cholesterol: A common new factor in autism http://www.greatplainslaboratory.com/home/eng/cholesterol.html

2. Great Plains Laboratory: FAQ - cholesterol
http://www.greatplainslaboratory.com/home/eng/FAQ-cholesterol.asp

3. Bohužel jsem nepochopila, kdo je autorem, ráda bych ho uvedla - Poznámka k článku R. Balona "Cholesterol, duševní onemocnění a násilí" (Psychiatrie 2,2000:83-90) http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/PSYCH300/11dopisy.htm

4. Richard Balon -Cholesterol, Mental Illness and Violence An Overview http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/PSYCH200/03Balon.HTM


Přeložila a poslepovala Boba. Budu moc vděčna za jakékoliv opravy termínů a gramatiky a samozřejmě Vaše zkušenosti
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 petr petr | 25. března 2009 v 7:59 | Reagovat

Velmi pekny a uzitecny clanek.  Test na cholesterol jsme si vyzadali specialne po precteni tohoto clanku pred cca 3/4 rokem. Nam doktori samozrejme rikali, ze nas kluk ma cholesterol v poradku a nizke hladiny nevadi (viz http://bobin.blog.cz/0903/prakticka-ukazka-testu).

Pracujeme na zvyseni hladiny.

2 foltova jana foltova jana | E-mail | 17. února 2011 v 15:44 | Reagovat

mam zajem o další informace o nízkém cholesterolu,celé roky mi laboratoř ukazuje nízký chol.,lékařka jen pokrčí rameny ,předem dekuji

3 Boba Boba | 23. února 2011 v 21:42 | Reagovat

Dobrý den, to jsem moc ráda, že překlad k něčemu byl, pokud mám mluvit za sebe, téma cholesterolu mě hodně chytla, zdá se, že autismus není jediný přešlap moderní medicíny... Každopádně se poohlédnu po dalším článku, akorát teď jsem slíbila dopřekládat Temple G.... Ale budu na Vás myslet ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama