Květen 2011

Problémy sluchového vnímání u autistů

21. května 2011 v 22:41 | Stephen M. Edelson, Ph.D. |  Biomedical
Autisti obvykle mívají problém se sluchovým vnímáním, resp. s pochopením informace, kterou potřebují zpracovat prostřednictvím sluchu. Jeden typ problému sluchového vnímání nastane, když člověk slyší řeč, ale nedokáže pochopit smysl těchto zvuků. Například u slova "bota" člověk slyší tento zvuk, ale nechápe jeho význam. Někdy je tato neschopnost interpretována jako neochota poslechnout, reagovat…nicméně tento člověk nemusí být schopný dobrat se v daném okamžiku smyslu konkrétního zvuku.

Eric Courchesne z University of California v San Diegu prokázal významné snížení schopnosti sluchového vnímání u autistů použitím P300 technologie měření mozkových vln (viz také Courchesne, 1987). P300 mozková vlna se "rozjíždí" 300 mili-sekund po stimulaci. (P je zkratka pro pozitivní polaritu mozkové vlny). P300 se spojuje s poznávací schopnosti a s dlouhodobou pamětí (Donchin, Ritter, & McCallum, 1978). Edelson et al. (1999) změřil sluchovou P300 aktivitu před a po třech měsících sluchového tréninku (auditory integration training - AIT). Výzkumu se účastnilo 5 autistů - 3 v experimentální AIT skupině a dva v placebo skupině.

Před AIT tréninkem, všech pět autistů vykazovalo abnormální P300 aktivitu, která poukazovala na problémy sluchového vnímání. Po třech měsících sluchového tréninku AIT, výsledky prokázaly u těch lidí, kteří absolvovali AIT výrazné zlepšení P300 aktivity, tj. její normalizaci. U placebo skupiny nebylo prokázané žádné zlepšení.

Neznáme příčinu, která způsobuje poruchy sluchového vnímání u autistů, nicméně doktoři Bauman a Kemper (1994) prokázali, že oblast limbického systému -the hippocampus, bývá u autistů neurologicky nezralý. Hippocampus má na starosti smyslové vjemy, učení a paměť. Velice zjednodušeně - informace putuje od smyslů k hippocampusu, který ji zpracuje a vyšle do oblastí mozkové kůry pro "dlouhodobé skladování". Jelikož informace vnímaná sluchem je zpracovávaná hippocampusem, u autistů se informace nemusí správně přenést do dlouhodobé paměti.

Problémy sluchového vnímání souvisí s vícero charakteristikami autismu. Autismus se někdy popisuje jako sociálně-komunikační problém. Zpracování informace vnímané sluchem je rozhodující hybatel komunikace a sociální interakce. S problémy sluchového vnímání může být také spojená úzkost, zmatenost v sociálních situacích, nepozornost a slabé pochopení řeči.

Zajímavé je, že autisti, kteří nemají problémy se sluchovým vnímáním, bývají často "žáci učící se ušima". Tyto děti velice úspěšně napředují použitím metody ABA (Applied Behavior Analysis approach), zatímco "zrakoví žáci" obvykle nenapředují stejným tempem (McEachin, Smith a Lovaas, 1993). Z tohoto závěru se nabízí vyvodit, že mnozí "zrakoví žáci" mají problémy sluchového vnímání a je velice prospěšné doplnit jejich výuku obsahující sluchovou složku o nějakou vizuální pomoc/podporu.

Čím více autistické děti chápou informaci vnímanou sluchem, tím více dokážou pochopit a začlenit se do svého okolí - jak sociálně tak intelektuálně. Čím více chápeme autistické dítě, tím lépe můžeme vymyslet způsoby, jak mu efektivně pomoct.

Přeložila Boba. Originál tohoto článku Auditory Processing Problems in Autism najdete na http://www.autism.com/fam_page.asp?PID=362. Nedisponuji žádným zdravotním ani pedagogickým vzděláním, nejsem dealer žádného produktu. Předpokládám, že u čtení mého blogu používáte vlastní úsudek a zdravý rozum. Žádná informace na mém blogu nenahrazuje odbornou lékařskou radu, aplikaci jakékoliv informace na mém blogu konzultujte s odborným lékařem.

Zdroje informací:
  • Bauman, M.L., & Kemper, T.L. (1994). Neuroanatomic observations of the brain in autism. In M.L. Bauman & T.L. Kemper (Eds.), The neurobiology of autism. Baltimore: Johns Hopkins UP.
  • Courchesne, E. (1987). A neurophysiological view of autism. In E. Schopler & G.B. Mesibov (Eds.), Neurological issues in autism. New York: Plenum Press.
  • Donchin, E., Ritter, W., & McCallum, W.C. (1978). Cognitive psychophysiology: The endogenous components of the ERP. In E. Callaway, P. Tueting, & S. Koslow (Eds.), Event-related brain potentials in man. New York: Academic Press.
  • Edelson, S.M., Arin, D., Bauman, M., Lukas, S.E., Rudy, J.H., Sholar, M., & Rimland, B. (1999). Auditory integration training: A double-blind study of behavioral, electrophysiological, and audiometric effects in autistic subjects. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 14, 73-81.
  • McEachin, J.J., Smith, T., & Lovaas, O.I. (1993). Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment. American Journal of Mental Retardation, 97, 359-372.