Rozdíl ve střevní propustnosti a slizničním imunologickém genovém profilu u dvou rozdílných potíží souvisejících s lepkem – celiakii a citlivosti na lepek

5. června 2012 v 23:34 | Sapone, Lammers, Casolaro, Cammarota |  Všehochuť

Tento článek souvisí s autismem pouze velice vzdáleně - jako velice složité vysvětlení, že problémy s lepkem, které naše děti mají, nejsou ani celiakie ani alergie. O překlad tohoto článku mě poprosil pan Franta, můj dlouholetý korespondent a rádce v bezlepkové stravě. Vy ostatní si můžete vychutnat, že se Vás to zrovna netýká… Úžasný

Rozdíl ve střevní propustnosti a slizničním imunologickém genovém profilu u dvou rozdílných potíží souvisejících s lepkem - celiakii a citlivosti na lepek

Anna Sapone1,2, Karen M Lammers2, Vincenzo Casolaro2,3, Marcella Cammarota4,Maria T Giuliano4, Mario De Rosa4, Rosita Stefanile5, Giuseppe Mazzarella5, Carlo Tolone6, Maria I Russo7, Pasquale Esposito7, Franca Ferraraccio8, Maria Cartenì4,Gabriele Riegler1, Laura de Magistris1 and Alessio Fasano2*
· *Corresponding author: Alessio Fasano afasano@mbrc.umaryland.edu
Author Affiliations
1Department of Internal and Experimental Medicine Magrassi-Lanzara, Seconda Università degli Studi di Napoli, Naples, Italy
2Mucosal Biology Research Center, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, USA
3Johns Hopkins Asthma and Allergy Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA
4Department of Experimental Medicine, Seconda Università di Napoli, Naples, Italy
5Institute of Food, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Avellino, Italy
6Department of Pediatrics, Seconda Università degli Studi di Napoli, Naples, Italy
7Servizio di Endoscopia Digestiva, Seconda Università degli Studi di Napoli, Naples, Italy
8Morfopatologia, Seconda Università degli Studi di Napoli, Naples, Italy
BMC Medicine 2011, 9:23 doi:10.1186/1741-7015-9-23
Elektronickou verzi tohoto článku najdete na :http://www.biomedcentral.com/1741-7015/9/23
Published:
9 March 2011
© 2011 Sapone et al; licensee BioMed Central Ltd.

VÝTAH

Úvod

Celiakie (CD) je autominutní enteropatie, kterou spouští požití lepku. Lidi citliví na lepek (GS) si nedokážou s lepkem dobře poradit a proto se u nich mohou rozvinout gastrointestinální symptomy podobné celiakii, nicméně celkový klinický obraz těchto obtíží bývá obvykle míň vážný a nebývá doprovázený poruchami autoimunity nebo tvorbou tkáňových transglutaminázových protilátek. Pro lepší pochopení jak stejných tak rozdílných aspektů mezi dvěmi poruchami související s lepkem jsme studovali a srovnávali slizniční formu (?expression) genů souvisejí s funkcí intestinální bariéry a také vrozenou a adaptivní imunitu.

Metody

Do studie byli zahrnuti celiatici, lidi citliví na lepek a zdraví lidi dobře tolerující lepek. Intestinální propustnost jsme vyhodnocovali za pomoci lactulose a mannitol probe. Genetický materiál pro funkci bariéry a imunity jsme vyhodnocovali na základě vzorků slizniční biopsie.

Výsledky

Na rozdíl od celiatiků, lidi citliví na lepek neměli zvýšenou intestinální propustnost. Dokonce, hodnoty pro tuto skupinu ve srovnání s kontrolní, zdravou skupinou, byly P= 0.0308. Významně zvýšený byl výskyt claudinu (CLDN) 4 (P= 0.0286). Ve srovnání s kontrolní skupinou, markery pro adaptivní imunitu interleukin (IL)-6 (P= 0.0124) a IL-21 (P= 0.0572) se vyskytovali ve zvýšené míře u celiatiků ale ne u lidí citlivých na lepek, výskyt markerů pro vrozenou imunitu - Toll-like receptor (TLR) 2 byl zase zvýšený u skupiny lidí citlivých na lepek, ale ne u celiatiků (P= 0.0295). A nakonec, T-regulatory cell marker FOXP3 byl u skupiny lidí citlivých na lepek významně snížený ve srovnání s kontrolní, zdravou skupinou (P= 0.0325) a také ve srovnání se skupinou celiatiků (P= 0.0293).

Závěr

Tato studie prokazuje, že dvě nemoci související s lepkem - celiakie a GS, jsou dvě různé nemoci. Citlivost na lepek je stav související s prevalent gluten-induced activation vrozené, a ne adaptive, imunologické odpovědi v případě absence prokazatelných změn ve funkci slizniční bariéry.

Souvislosti

Lepek je strukturální proteinový komponent v zrnech pšenice, žita a ječmene, které jsou základem pro moučné potraviny rozšířené po celém světě. Je možné, že zemědělský objev před 10 000 lety zrn obsahujících lepek znamenal "chybu v evoluci", která vytvořila podmínky pro lidské nemoci ovlivněné lepkem - nejznámější jsou ty, které souvisí s adaptivním imunitním systémem - alergie na pšenici a celiakie. U obou těchto nemocí probíhá reakce na lepek prostřednictvím aktivace T-buněk v gastrointestinální sliznici. Nicméně u alergie na pšenici je klíčový immunoglobulin E (IgE), který v opakovaných sekvencích v lepkových peptidech (například Ser-Gln-Gln-Gln-(Gln-)Pro-Pro-Phe) spouští "výpad" chemických mediátorů, jako například histamin. [1]. Naopak, celiakie, která postihuje přibližně 1% z celkové populace, je autoimunitní nemoc se specifickým serologickými markry, a to především zejména protilátky na transglutaminase (tTG) autoantibodies.

Kromě celiakie a alergie na pšenici, existují případy reakcí na lepek, které nemají ani alergický ani autoimunitní základ. Nejčastěji je definujeme jako citlivost na lepek (GS)[2-5]. Někteří lidi, kteří mají problémy po požití potravin s obsahem lepku a vykazují zlepšení po nasazení bezlepkové diety, mohou mít citlivost na lepek (GS) namísto celiakie (CD). Pacienti s citlivostí na lepek nejsou schopni tolerovat lepek a po jeho požití se u nich rozvine nepříjemná reakce, která obvykle, na rozdíl od celiakie, nevede k poškození střeva. Zatímco gastrointestinální symptomy u citlivosti na lepek mohou být podobné celiakii, nicméně celkový klinický obraz je obvykle míň vážný a není doprovázený přítomností protilátek tTG nebo autoimunitní nemocí. Většinou se diagnóza stanoví vylučovací metodou a aplikuje se eliminační dieta a "open challenge" (tzn. monitorované nasazování potravin s obsahem lepku), pro zjištění, zda se pacientovo zdraví zlepší po vyloučení nebo snížení lepku ve stravě.

Množství in vitrostudií prokázalo cytotoxicitu gliadinu - hlavního antigenu lepku. Gliadin má has "agglutinating" efekt, snižuje obsah F-actinu, brání buněčnému růstu, vyvolává "apoptosis", mění redox rovnováhu a způsobuje přeskupení cytoskeletonu a ztrátu "pevného spojení" (TJ) gastrointestinalní sliznice [6-9]. Imunitní systém reaguje na gliadin různě, a to v závislosti na typu potíží a spouštěcím faktoru. V této studii jsme se snažili získat základní vědomosti o funkci intestinální bariéry a imunologické reakci na lepek u pacientů s citlivostí na lepek. Chtěli jsme se především pochopit, do jaké míry se u pacientů s citlivostí na lepek ve srovnání s pacienty s celiakií aktivují "innate" a adaptivní imunitní cesty. Pro naplnění tohoto cíle jsme sledovali slizniční genový profil v rámci intestinální bariéry a imunologické parametry, které jsou známé u celiatiků.

Metody

Definice citlivosti na lepek

Pacienti s citlivostí na lepek jsou pacienti, u kterých se vyloučila celiakie, alergie na pšenice a jiné klinicky související nemoci (např. cukrovka 1. typu, záněty střev, infekce Helicobacterem atp) a kterých symptomy spouští požití lepku, přičemž při vysazení lepku nastává zlepšení. Všichni sledovaní pacienti podstoupili pod klinickým dohledem po dobu 4 měsíců konzumovali potraviny s obsahem lepku. Po skončení tohoto období pacienti absolvovali serology screening na celiakii, Human Leukocyte Antigen (HLA) DQ2/DQ8typing and an upper endoscopy with duodenal biopsies. Po endoskopii se pacienti vrátili k bezlepkové dietě a jejich symptomy se nadále monitorovali. Za pacienty s citlivostí na lepek jsme považovali pacienty s negativním autoantibody serology (endomysium antibodies-immunoglobulin A (EMA-IgA) a tTG-IgA), normální sliznicí (Marsh stage 0) nebo zvýšenou intraepithelial lymphocytes (Marsh stage 1) a zlepšením symptomů během pár dnů od zavedení diety. Abychom se vyhli jakýmkoliv předsudkům, zařadili jsme do této skupiny všechny pacienty, kteří splňovali tyto kritériá.

Účastníci studie

Studie se zúčastnilo 26 pacientů s citlivostí na lepek a pro srovnávání 42 pacientů s celiakií (dle kritérií European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) [10]). Kontrolní vzorek (DC) tvořilo 39 pacientů, kteří kvůli dyspepsii podstoupili endoskopii. Tito pacienti v kontrolním vzorku měli pouze dyspeptické symptomy a netrpěli žádným zánětem (což bylo prokázané normální sedimentací erytrocytů, C-reactive protein a mucoprotein evaluation. Žádný z pacientů kontrolního vzorku netrpěl ani celiakií ani citlivosti na lepek. Další podrobnosti naleznete v tabulce 1.
Table 1. Klinické a laboratorní charakteristiky účastníků studie

Stanovení intestinální propustnosti

In vivopropustnost byla stanovena na základě lactulose/mannitol (LA/MA) testu [11]. Stanovení a měření vzorku moče jsme provedli prostřednictvím vysoko výkonného anionového exchange chromatography vybaveného pulsed amperometric detekcí, kerá umožňuje přímou kvantifikaci nonderivative carbohydrates v Dionex model DX-500 s gradient pump module GP40 a sample loop of 50 μl. Samples were loaded onto CarboPac PA-100 guard columns and eluted with a NaOH-NaAc gradient (Dionex, Sunnyvale, CA, USA).

Výsledky

Klinické a laboratorní charakteristiky pacientů trpících na citlivost na lepek

Pacienti, kteří splnili diagnostické kritériá pro citlivost na lepek, vykazovali mnohé symptomy jako celiatici (viz tabulka 1), ale jejich symptomy odezněly během pár dnů po zavedení bezlepkové diety a tyto symptomy se během doby výzkumu (4 roky) již nevrátily. Je zajímavé, že 48% pacientů s citlivostí na lepek měli anti-gliadin antibody (AGA)-pozitivní a 57% byli HLA-DQ2-pozitivní a/nebo HLA-DQ8-pozitivní. 56% AGA pozitivních pacientů s citlivostí na lepek bylo HLA-DQ2-pozitivních a/nebo HLA-DQ8-pozitivních, zatímco zbylých 44% bylo HLA-negativních.
Přeložila a zkrátila Boba
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama