Červenec 2012

Horečka a autismus (Purpura, Mehler)

30. července 2012 v 23:39 | JEFFREY KLUGER |  Biomedical
Debaty o autismu se zdají být nekonečné. Stoupá počet postižených dětí nebo jenom se tato diagnóza stala moderní a dává se příliš často? Pokud rtuť ve vakcínách není příčinou, jsou to toxiny ze životního prostředí? Pokud ano, proč netrpíme autismem všichni?


Často se v hledání důvodů ztrácí tichá otázka, jak tomuto stavu pomoct. Výzkumní práce otištěná v časopise Brain Research Reviews navrhuje novou strategii, která se soustřeďuje na speciální část mozku, která se jmenuje locus coeruleus - malý uzlík neuronů, uložený v mozkovém kmeni. Locus coeruleus řídí tvorbu neurotransmitteru noradrenalinu, spouštěče vyburcovaného stavu nebo poplachu ("bojuj nebo uteč"). Tento vyburcovaný stav hraje také roli na naši schopnost dávat pozor - neporadíte si se lvem, který se vás pokouší sežrat, pokud mu nevěnujete pozornost. A pozornost hraje klíčovou roli u tak komplexních pochodů jako odpověď na podněty prostředí nebo schopnost přepnout pozornost z jednoho úkolu na druhý. Samozřejmě, že jiné části mozku také ovlivňují koncentraci a pozornost, nicméně locus coeruleus plní také další funkci - řídí horečku.


Generace rodičů autistických dětí podávají svěděctví, že když jejich dítě má horečku, autistické symptomy ustupují. Když horečka klesne, symptomy se vrátí. Výzkum z roku 2007 otištěný v časopise Pediatrics prokázal, že tento fenomén doopravdy existuje a že rodičovské pozorování jsou doopravdy správné. První, kdo objasnil souvislost tohoto spojení s locus coeruleus je Drs. Dominick Purpura a Mark Mehler z Albert Einstein College of Medicine.

"Přišli jsme k závěru, že by mohl existovat jeden mechanismus, který zlepšuje symptomy autismu a současně řídí horečku." Pokud by locus coeruleus nefungoval správně, tento problém by mohl mít vliv na stovky, dokonce tisícky genů. Vědci jsou velice opatrní v teoriích, co by mohlo geny poškodit - navrhují životní prostředí a toxické chemické látky. Pak dále výslovně zmiňují stres.


Otázka samozřejmě zní, jak tento výsledek výzkumu dokáže pomoct autistickým dětem? Nikdo samozřejmě nedoporučuje navodit horečky, aby se nastartoval locus coeruleus, protože by to mohlo vést k celé škále vedlejších příznaků a jiných nemocí. Mehler a Purpura věří, že odpovědí bude vyvinutí léku, který by dokázal aktivovat noradrenalinové mozkové receptory.


Originál tohoto výzkumu najdete na
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2668953/


Originál článku najdete na:

Přeložila Boba. Nedisponuji žádným lékařským ani pedagogickým vzděláním, nejsem dealer žádného produktu. U čtení článků předpokládám zdravý rozum a zdravý úsudek. Před aplikací jakýchkoliv rad na tomto blogu konzultujte tento nápad se lékařem.

Horečka může zmírnit projevy autismu2

27. července 2012 v 23:20 | Boba |  Biomedical

Nejnovější výzkumy naznačují, že chování autistických dětí se může zlepšit během období, kdy mají horečku. Během horečky je mnoho autistických dětí míň hyperaktivních, zlepšuje se komunikace a jsou mnohem míň podrážděné. Zlepšení se týká celkové bdělosti, ustupuje sebe-stimulace a v mnoho případech dochází ke zlepšení řeči.


Byť toto tvrzení zaznívá od rodičů autistických dětí již desítky let, první vědecká studie s cílem objasnit tento vypozorovaný jev proběhly v roce 2007.

Zatímco je poměrně přirozené, že děti s horečkou budou klidnější a míň hyperaktivní, zajímavé je zlepšení v komunikaci a sociálních dovednostech. Dětský neurolog Andrew Zimmerman, MD, of Baltimore's Kennedy Krieger Institute to ve své studii vysvětluje faktem, že horečka má přímý vliv na mozkové funkce.

"Zlepšení autistických symptomů může znamenat, že mozek autistických dětí funguje mnohem "normálněji" než předpokládáme", tvrdí Andrew Zimmermann a dodává, že problém může spočívat v mozkových spojeních odpovědných za vysílání informací. "Horečka pravděpodobně má schopnost měnit tyto spojení", dodává.

Výzkum A. Zimmermanna zahrnoval 30 dětí s poruchou autistického spektra, které rodiče pozorovali během a bezprostředně poté, co dostaly horečku100.4°F(38°C) nebo vyšší a 7 dnů poté, když už byly bez horečky.

Rodiče vyplnili standardizovaný dotazník ohledně chování svých dětí ve třech časových úsecích. Rodiče autistických dětí, které horečku neměly, také vyplňovaly dotazník ve stejných časových odstupech.

Jak se dá dočíst v prosincovém vydání 2007 časopisu Pediatrics, výzkumníci prokázali, že během zvýšen teploty více než 83% dětí s horečkou, sledované v této studii, prošly významným zlepšením chování, tj. bylo zaznamenané zlepšení alespoň u jedné kategorie dotazníku, který zahrnoval problémy jako podrážděnost, hyperaktivita, stereotypní chování a nevhodné řečové projevy. U 53% dětí bylo zaznamenané dramatické zlepšení v alespoň třech podkategoriích. Bohužel všechny zlepšení byly přechodné.

Zaznamenané výsledky zlepšení chování během horečky a po ní se také odlišovaly od kontrolní skupiny (tj. autistické děti sledované ve stejných časových úsecích, které byly srovnatelné věkem, pohlavím a řečovou vyspělostí a neměly v daném čase horečku), z čeho se dá usoudit, že změny, které byly zaznamenané u skupiny autistických dětí s horečkou se nemohou připsat běžným denním výkyvům (dobrý den-špatný den), kterého jsme u autistických dětí častým svědkem.

Další analýza prokázala, že zlepšení chování není úměrné výšce horečky.

Jedna z vysvětlujících teorií je, že horečka ovlivňuje funkci mozku na buněčné úrovni tím, že ovlivňuje tvorbu bílkovin imunitního systému - cytokinů.

Zimmermann a vedoucí výzkumu, Laura K. Curran, si uvědomují, že je potřebné provést další výzkumy, aby tyto závěry mohly být definitivně potvrzené.


Zdroje informací:
· Fever Improves Autism Symptoms By Salynn Boyles http://www.webmd.com/brain/autism/news/20071203/report-fever-improves-autism-symptoms
· Autism Study Lends Credence to 'Fever Effect' by JON HAMILTON http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=16956039
· Fever Treatment for Autism by Cheryl Myers, http://voices.yahoo.com/fever-treatment-autism-696637.html?cat=70
· Study Finds Fever May Lead to Improved Behavior in Children with Autism Spectrum Disorders by Cheryl Myers, Yahoo! Contributor Network http://www.autismspeaks.org/science/science-news/study-finds-fever-may-lead-improved-behavior-children-autism-spectrum-disorders
· Autism symptoms improved by fever by Matthew Hogg BSc (Hons) http://www.ei-resource.org/news/autism-news/autism-symptoms-improved-by-fever/
· Fever May Improve Behavior in Autistic Kids by By CARLA WILLIAMS http://abcnews.go.com/Health/story?id=3938965&page=1#.UBMCC2GRGnk

Přeložila Boba. Nedisponuji žádným lékařským ani pedagogickým vzděláním, u čtení článků předpokládám zdravý rozum a normální úsudek.

Checklist poruch vnímání pachů a vůní a poruch zrakového vnímání

26. července 2012 v 22:36 | Boba |  Smyslové vnímání
F) Poruchy vnímání pachů a vůní (olfactory dysfunction)

1. Hypersensitivita k pachům a vůním
__ negativně reaguje nebo nesnáší pachy a vůně, které jiní lidi neobtěžují nebo je dokonce ani nevnímají

__ říká jiným lidem jak špatně nebo legračně voní

__ odmítá některé jídla kvůli jejich vůni

__ výrazně mu vadí a/nebo se mu navaluje z různých pachů koupelny

__ vadí mu / dráždí ho vůně parfémů nebo toaletních vod

__ vadí mu kuchyňské vůně nebo vůně z vaření

__ odmítá si hrát u někoho doma kvůli pachu v jejich domě

__ jestli má někoho nebo něco rád záleží na vůni/pachu.
2. Hyposensitivita k pachům

__ má problém rozpoznat nepříjemné vůně

__ může vypít nebo sníst jedovaté věci, protože nerozezná jedovatý pach

__ nevšimne si zápachu, na který si jiní stěžují

__ nevšímá si nebo ignoruje zápach

__ u nových předmětů, lidí nebo míst strašně moc čichá

__ používá čich pro interakci s předměty


Checklist poruch smyslového vnímání: poruchy sluchového vnímání a ústního vnímání

19. července 2012 v 22:45 | ARI |  Smyslové vnímání
D) ZNAKY PORUCHY SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ (bez diagnózy poruchu sluchu)

1. Hypersensitivita na zvuku (sluchová obrana):

__ ruší ho zvuky, které si jiní lidi normálně nevšimnou - například "vrčení" světel nebo lednice, ventilátorů, tikání hodin atp.

__ má strach ze zvuku splachujícího se záchodu (především na veřejných záchodech), zvuku vysavače, fénu, "vrzajících" bot nebo štěkotu psa

__ ruší ho hlasité nebo neočekávané zvuky

__ venku mu vadí / ruší ho zvuky v pozadí - např. sekání trávy, blízká stavba…

__ často chce po lidech, aby byli zticha - např. aby přestali dělat rámus, mluvit, zpívat…

__ utíká pryč, brečí a/nebo si zakrývá uši před hlasitými nebo neočekávanými zvuky

__ odmítá chodit do kina, divadla, koncerty…

__ zvuk hlasu jiné osoby je důležitý pro sympatie/antipatie vůči této osobě

2. Hyposensitivita k zvukům:

__ často nereaguje na volání jeho jména nebo na jiné verbální výzvy

__ jako kdyby dělal "rámus jenom pro rámus"

__ rád pouští televizi strašně nahlas

__ jako kdyby měl problém chápat nebo si pamatovat, co se právě řeklo

__ jako kdyby některé zvuky nevnímal

__ špatně určuje, odkud přichází zvuk

__ jako miminko nevydával zvuky nebo velice málo

__ často potřebuje zopakovat instrukce nebo informaci, často se ptá "co?"