Září 2012

Proč jsem naštvaný?

29. září 2012 v 23:36 | Free Printable Behavior Charts.com |  Všehochuť


Zvládnutí stresu a hněvu u autistů

29. září 2012 v 23:19 | Autism Victoria trading - Amaze |  Všehochuť
Stres a úzkost jsou u autistů naprosto běžnou záležitostí, která je velice nepříjemná také pro rodiče a učitele. Stres se u autistů projevuje různě - může to být hněv, který vede k agresi vůči ostatním, nebo sebepoškozování, hysterické záchvaty nebo zhroucení. Je velice důležité si uvědomit, že toto chování často nemá zlý nebo destruktivní úmysl - většinou je to prostě způsob, jakým člověk dokáže komunikovat - používá chování namísto slov.

Tyto epizody mívají obvykle tři stádia - nástup, explozi a návrat (toto jsou moje oblíbené termíny pro tyto situace, předpokládám, že jste již slyšeli jiné názvy pro popis těchto stádií). Základem úspěšného stress/anger managementu je pochopení těchto stádií a pak formulace plánu.

A) NÁSTUP

Nástup se často obtížně pozoruje - mnozí autisti jako kdyby začínali od nuly po stovku v řádu sekund. Nicméně pečlivým pozorováním zjistíte, že u většiny z nich se dají vypozorovat varovné signály, že něco uvnitř začíná vařit. Může to být něco tak nenápadného jako prázdný pohled, nebo napjaté tvářové svaly nebo něco nápadnějšího typu změna tónu hlasu, "přeřazení rychlosti", verbální vyhrožování nebo stáhnutí se ze scény. Tyto signály můžou být velice drobné a pravděpodobně je velice lehké a přirozené je ignorovat, nicméně zrovna tato doba je ten nejkritičtější čas pro intervenci, protože dává šanci předejít explozi.

Velice užitečné intervenční strategie v tomto bodě:

1) Přesun z nepříjemného prostředí nenápadným způsobem
Ve škole to může být vyřizování nějakých administrativních formalit, nebo návštěvou knihovny, přestávkou na svačinu, doma například prosbou o jednoduchou pomoc nebo chvilkou odpočinku. Tato strategie dává člověku příležitost k úniku od požadavků okolí a možnost znovunabytí klidu.

2) Rutina
Použití vizuálních rozvrhů a nákresů může představovat pomoc prostřednictvím ujištění se v rutině a může zmírnit hlavní důvod stresu. Tato metoda se také dá použít jako varování před změnami a zavádění nových věcí. Nepředpokládejte, že teenageri nepotřebují tuto pomoc - akorát je potřeba ji přizpůsobit na jejich úroveň.

3) Speciální, na to určené místo "místo k vychladnutí"
Soukromé, tiché místečko, útočiště před stresem. Mělo by umožnit uklidňující aktivity - relaxační hudba, sluchátka, příjemné sedátko… Po uklidnění se človíček může vrátit k předešlé aktivitě

Nejdůležitějším aspektem pro výběr konkrétní metody, je myslet na to, že musíte vybrat metodu, která bude fungovat zrovna pro tohoto konkrétního člověka. Nepředpokládejte, že co funguje pro Vaše nebo jiné děti / studenty, bude také fungovat pro tohoto autistu. Pokud si nejste jisti, konzultujte s těmi, co znají tohoto člověka nejlépe.

"Přetlak" smyslového vnímání je hlavní příčinou nástupu stresu, který autisti s potížemi v komunikaci a emoční nezralostí těžko sami zvládají.

B) EXPLOZE
Pokud chování nenašlo žádný záchytný/zastavující bod ve fázi nástupu, často vyústí do exploze. V tomto bodě ztrácí člověk sebekontrolu a vede k instinktivnímu chování, tj. takové, které doručí vzkaz nejrychlejším možným způsobem. Většinou se jedná o verbální nebo fyzické problematické chování, no někdy to může znamenat také celkový kolaps.

Během exploze věnujte veškerou svou pozornost bezpečnosti "explodujícího" člověka a lidí kolem něj. Některé situaci přímo volají po jednoduchém, odhodlaném slovním projevu "ruce dolu", "zhluboka se nadechni", "pojď". V jiných případech exploze potřebuje doběhnout svou trať a jakýkoliv pokus přerušit tento běh v polovině je v podstatě kontraproduktivní - akorát eskaluje problém. V tomto případě je klíčové navést/zanést dítě na k tomu určené místo, počkat na konec exploze a pomoct dítěti se uklidnit. Je velice důležité, aby všichni zainteresovaní (rodiče, sourozenci, učitelé, kamarádi) měli domluvený plán zajišťující jejich bezpečnost a soukromí dítěte.

C) NÁVRAT

Když exploze odezní, často se stává, že "explodovaný" člověk se cítí velice unavený, často zapomene některé okolnosti nebo se často stává, že se chová, jako kdyby se nic nestalo (co často mate nebo frustruje rodiče a učitele). Často tento člověk je schopen mluvit o dané situaci až mnohem později, proto je velice důležité mít trpělivost - někdy se osvědčilo to využít jako "učitelskou příležitost" k diskusi, co se v dané situaci dalo udělat lépe.

Prevence je skutečně lepší než léčba, proto se vyplatí věnovat pozornost varovným signálů, konat dřív a uplatňovat strategie, které fungují ve fázi nástupu. Jasně, že ne vždy dokážete nástup rozeznat, ale pokud byste dokázali předejít 50% explozím, obrovsky byste snížili stres jak svého dítěte, tak svůj vlastní.

ALTERNATIVNÍ CHOVÁNÍ

Možná by Vašemu dítěti pomohla ukázka, že pokud je stresované nebo má zlost, nemusí pouze zuřit. Znovu bych si ale dovolila připomenout, že tento přístup musíte šít na míru konkrétní mu dítěti - některým lidem dělá ve stresových situacích dobře, když zůstanou potichu a pasivní, jiné děti se potřebují fyzicky vybit.

Některé užitečné metody:

Inaktivní
Aktivní
Ležení v posteli
Ježdění na kole
Čtení
Hraní si / mačkání stresového balonku
Dívání se na obrázky
Skákání na trampolíně
Teplá koupel
Házení balonu o zeď
Poslouchání klidné hudby
Třískání do polštáře nebo boxovacího pytle

BERU SI 5
Oblíbená strategie z jižný Austrálie. Student (v tomto případě teenager s Aspergerovým syndromem) má možnost využít kartu "Beru si 5" (minut na oddech), když má pocit, že je toho na něj ve vyučování moc. Učitelé umožňují tomuto klukovi odpočinek na klidném místě, dokud se necítí dostatečně fit, aby se znovu připojil ke třídě. Tuto kartu znali všichni učitelé a také tento kluk chápal, že se tato karta používá v případě stresu a ne jako prostředek úniku od školních povinností. Kouzlo této metody spočívá v tom, že vystresovaný kluk nemusel přemýšlet nad správnými slovy, měl rychlou a lehkou metodu, jak odkomunikovat, že je ve stresu a že potřebuje pomoct.


Checklist poruch zpracování sluch-řeč, sociální, emoční, hrací a sebeovládacích funkcí a poruch interní regulace

13. září 2012 v 22:52 Smyslové vnímání
H) Porucha zpracování sluch-řeč

__ není schopen lokalizovat zdroj zvuku
__ má problémy rozlišovat od sebe hlasy lidí
__ má těžkosti v rozlišování různých hlásek a slov
__ když se pokouší soustředit na to, co někdo říká, má těžkosti s odfiltrováním jiných zvuků
__ obtěžují ho silné, náhlé, kovové nebo vysoké zvuky (pozn. Boby - komu to dělá dobře?)
__ má těžkosti sledovat, chápat nebo si pamatovat co se řeklo nebo četlo. Často žádá zopakování instrukcí. Je možné, že dokáže chápat nebo splnit pouze dvě instrukce.
__ předtím než odpoví, dívá se na jiné, aby se ujistil
__ má těžkosti "zhmotnit" myšlenky do slov (ať už písemně nebo verbálně)
__ často mluví "mimo"
__ pokud mu neporozumíte, je pro ně těžké to říct jinak, tyto situace ho frustrují nebo se zlobí nebo to vzdává
__ má těžkosti se čtením, speciálně pokud má číst nahlas (je možné, že je také dyslektik)
__ má těžkosti s artikulaci a s "čistým" mluvením
__ schopnost mluvit se často zlepší po intenzivním pohybu