Červenec 2013

Stresory ve vizuálním světě

2. července 2013 v 22:47 | Helen L. Irlen |  Smyslové vnímání
Ti z nás, co mají oslabený zrak nebo dokonce jsou nevidomí, mohou mít zkušenost se stresory ve svém vizuálním světě. Pokud jsou tito lidi současně autisti, jejich reakce na vizuálně stresové prostředí mohou být komplexnější. Někdy pedagogové a terapeuti dávají těmto dětem nálepku "kombinovaného postižení", která vede k menším očekáváním úspěchu a menší snaze o intervenci.

Jedna z věcí, kterou byste mohli vzít v úvahu je Iren Syndrom.

Mezi těmi, co mají oslabený zrak nebo jsou nevidomí, 67 - 71% zažívají menší nebo větší těžkosti s osvětlením, září, prudkým světlem, bleskem, blikáním… Lidi s Irlen Syndromem mají problémy s citlivostí na světlo, která má za následek fyzické symptomy, akademické a komunikační obtíže plynoucí ze změněné schopnosti získat a interpretovat vizuální informace. Symptomy mohou zahrnovat zvýšené obtíže s vnímáním pod ostrým nebo jasným nebo světélkujícím světlem, "zírání", únavu, bolesti hlavy, bolesti a únava očí, problémy s vnímáním hloubky, problémy s viděním detailů v okolí, problémy se čtením, počítáním, problémy s psaním poznámek, opisováním, pochopením map a jinými vizuálními aktivitami.

Vizuální aktivity těchto dětí mohou vést k "nad- nebo pod-" aktivaci, která má za následek nerovnováhu a změny ve fungování mozku a regulaci autonomního nervového systému, který dál ovlivňuje další systémy těla.

Jak se dá pomoct? Na základě speciální diagnostiky se dají navrhnout speciální materiály a prostředí - například použití matného papíru (např. recyklovaný papír), použití různých barev papíru, použití šedých nebo hnědých tabulí (namísto bílých), použití počítačů a iPadů (s upravenou barvou pozadí, jasem a typem a velikosti písma), psaní ve sloupcích, použití čtecích stojanů pro materiály ke čtení a celkovou změnu osvětlení.

Změny v barvách mohou být nápomocné nejenom pro čtení, ale také pro mnoho jiných studijních aktivit. Autorka doporučuje nošení vhodných barvy-filtrujících čoček, jako například the Irlen Spectral Filters, které poskytují permanentní úlevu v mnoha prostředích.

Přeložila Boba. Originál článku STRESSORS IN VISUAL ENVIRONMENTS najdete na www.autism.com, více informací najdete na www.Irlen.com.