Březen 2014

Přehled nejpoužívanějších behaviorálních programů pro autisty

15. března 2014 v 23:26 | Boba |  Všehochuť
Nejpoužívanější behaviorální programy v současnosti v USA:

1) Applied Behavioural Analyses (ABA) - někdy se ji také říká Lovaasova metoda po jejím zakladateli, Dr. Ivarovi Lovaasovi. V současnosti nejběžnější behaviorální program. Soustřeďuje se na změnu chování přes systém odměn a (mnohém méně často také) trestů. Nejčastěji je vedená vyškoleným terapeutem, který vytváří strukturované, individualizované a systematické vyučování pro děti. ABA je poměrně hodně časově náročná, vyžaduje alespoň 4 hodiny denně. (Dle Dr. Lovaase 5-10 hodin týdně nestačí na to, aby byly patrné významné zlepšení).

2) Floortime - tato terapie nabírá na popularitě. Byla založena Stanleym Greenspanem, také se o ní můžete dočíst pod názvem DIR therapy (Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention), pracuje s citovým putem k dítěti a jsou to právě rodiče, kteří jsou ústředními prvky této terapie. Floortime se soustřeďuje na citový rozvoj autistického dítěte a snaží se o uzavření "nůžek" v rozvoji dítěte mezi tím, kde je a tím, kde by ve svém věku mělo být. Tento program je také strukturovaný, individualizovaný a systematický, také je časově náročný (alespoň 4 hodiny denně).

3) Millerova metoda - koncentruje více na kognitivní rozvoj a snaží se o uzavření "nůžek" v rozvoji dítěte mezi tím, kde je a tím, kde by ve svém věku mělo být. Stoupenci této metody se snaží pochopit svět tak, jak ho vidí konkrétní dítě. Věří, že každé dítě, nezávisle na tom, jak zmateně se může navenek jevit, se akorát snaží pochopit zmatečné prostředí - a v tom spočívá pomoc terapeuta dítěti. Dalším cílem této metody je ukázat dítěti, že má na výber, jak bude na různé podněty reagovat - alternativy k rutinám a rituálům.

4) Verbal Behaviour - nejnovější, aktualizovaná forma ABA. Koncentruje na techniky "rozmluvení", verbalizace dítěte.

5) TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) - poměrně otevřený systém, používající různé metody s cílem vytvořit prostředí, ve kterém autista úspěšně používá svoje silné stránky.

6) Daily Life Therapy - tento program, původně vyvinutý v Japonsku, koncentruje na rovnováhu mezi fyzickou, emocionální a intelektuální stránkou dítěte. Důraz klade na učení autistických dětí, jak úspěšně fungovat ve skupinách a později, ve společnosti.

7) Relationship Development Intervention - koncentruje na pomoc autistickým dětem a to v oblasti sdílení zážitků a zkušeností s jinými. Lektoři učí děti flexibilitě v jejich interakcích s ostatními a rozvoji emocionálního "napojení" na ostatní.

Pro rozhodnutí se pro konkrétní metodu jsou naprosto klíčové potřeby Vašeho dítěte a jestli lektoři jsou odborně zdatní a současně lidi s velkým srdcem. Kvalita lektorů může být nejdůležitějším faktorem progresu Vašeho dítěte, ať už zvolíte ABA, TEACCH, DIR, Floortime nebo jinou metodu, o které se dočtete v Blesku. U všech metod můžete narazit jak na skvělé tak na mizerné lektory a v mnohých případech se jednotlivé metody v praxi až tak dramaticky neliší.

Přeložila Boba z knihy Understanding Autism for Dummies