Září 2014

AVB - Applied Verbal Behaviour

7. září 2014 v 22:55 | Understanding autism for dummies |  Všehochuť
AVB je obohacení metody ABA, který koncentruje na rozvoj jazykových schopností. Tato metoda získala posledních deset let na velké popularitě. Je založená na teorii behaviorálního psychologa B.F. Skinnera o původě verbálního chování.

Hlavní myšlenka této metody spočívá v přesvědčení, že jazyk je základem pro mnohé další schopnosti a dovednosti - proto pokud se ze začátku koncentruje na výuku mluvy, další dovednosti a schopnosti se budou učit mnohem lehčeji.

Skinner delí jazyk na tyto kategorie:
 • Požadavky
 • Imitace
 • Expresivní názvy
 • Chápání instrukcí
 • Odpověď na verbální chování
AVB používá vokalizace, znaky a PECS (Picture Exchange Communication system).

AVB se liší od tradiční ABA v míň formálním a strukturovaném přístupu a víc koncentruje na přirozené prostředí pro učení.

Přeložila Boba z knížky Understanding Autism for Dummies

ABA Applied Behavioral Analyses

7. září 2014 v 22:52 | Understanding autism for dummies |  Všehochuť
ABA je způsob výuky a osvojení si vhodného chování, je v současnosti jednou z nejpoužívanějších výukových metod v USA, sloužící jako základ pro vymýšlení behaviorálních intervencí pro autisty.

Vymyslel ji psycholog Ivar Lovaas s úmyslem naučit autistické děti reagovat na požadavky a komunikovat.

Je dobré myslet na to, že lektor by vždy měl brát v úvahu jak fyzický stav dítěte tak jeho možnosti a schopnosti, včetně jakýchkoliv neurologických potíží, které mohou ovlivňovat chování dítěte (např. malé epileptické záchvaty, které se projevují pouze hleděním do prázdna).

ABA klade velký důraz na individualitu dítěte, učení se v přirozených podmínkách a buduje na využití zvědavosti dítěte. ABA přístup hledá možnosti přirozeného učení se dětí a méně koncentruje na procvičování ve třídě nebo procvičování dovedností. Tato metoda se snaží o neustálé vtáhnutí dítěte do výuky, aby dítě neodbíhalo k repetitivní hře nebo sebe-stimulaci. ABA v žádném případě nemá být pro dítě nepříjemná - mj. byste měli poskytovat přestávky, odměny a příležitosti ke hraní.

Co je příčinou chování?
Snad nejhodnotnějším přínosem ABA je koncept analýzy příčiny (Antecedence), chování (Behavior) a následku (Consequence). Analýza spouštěče, příčiny chování a čím může být způsobené je užitečné vždy, nezávisle na tom, jakou metodu nebo přístup aplikujete. Výzva rozlousknout příčinu určitého chování dítěte začíná analýzou možných příčin, spouštěčů. Například si představte, že Vaše dítě se strašně rozčilí, když zapnete televizi. Chcete zjistit, co způsobilo toto rozčilení. Možná Vaše dítě irituje vysoký zvuk, který obrazovka vydává (většina lidí tento zvuk nevnímá), možná vnímá obrazovku jako sled obrázků jako trhavé obrazy na diskotéce. Existuje taky malá pravděpodobnost, že Vaše dítě touží po pozornosti.

"Následky" se zabývají podmínkami, za kterých dané chování trvá. V našem případě pokud dítě vyvádí, Vaše dítě dosáhne toho, že vypnete televizi. Pokud budete chvíli experimentovat (například použijete LCD monitor namísto televizní obrazovky) se můžete dopracovat jak k příčině nežádoucího chování tak k nalezení řešení.

Rozložení úkolu na menší dílky
V rámci ABA přístupu určitě narazíte na termín "discrete trail". Snaží se o "analýzu" úkolu, tj. rozložení úkolu, schopnosti nebo akce na malé kousky, které učíte dítě separátně a pak v pořadí. Tento postup se učí individuálně, tj. jeden na jednoho. Malý příklad s mazáním másla na chleba:
 1. Otevři skřínku
 2. Vezmi malý talířek a polož ho na stůl
 3. Otevři chlebník
 4. Vezmi chleba a polož ho na talíř
 5. Otevři lednici
 6. Vyndej máslo a polož ho na stůl
 7. Otevři příborník
 8. Vyndej nůž na máslo a uchop ho do své pravé (levé) ruky
 9. Použij nůž na máslo a ukroj kousek másla
 10. Podrž chleba na talíři svou levou (pravou) rukou
 11. Natírej máslo nožem na chleba - máslo je na spodní straně nože směrem ke chlebu, používej dlouhé pohyby a jemně přitlač
 12. Vezmi si další kousek másla, pokud je potřeba (krok 9)
 13. Pokračuj v krocích 9 až 11 až dokud nebude povrch chleba pokrytý máslem
Pokud dítě splní úkoly správně, následuje odměna. Nesprávné splnění se postupně odstraňuje opakovanými pokusy. Některé děti jsou schopné kombinovat jednotlivé kroky, některé potřebují tyto kroky rozložit ještě na menší kousky. A nezbývá už jenom doufat, že máslo není moc zmrzlé a půjde natřít ;-)

ABA závěry
Funguje ABA přístup? Lovaasova studie z roku 1987 prokázala, že 40 hodin týdně vedlo k významnému zlepšení stavu autistických dětí. Na druhé straně, kritici upozorňují na fakt, že tato studie zahrnovala velice malý počet vybraných vysoko-funkčních autistických dětí a ne náhodném vzorku.

Mnozí interpretovali závěr studie tak, že míň než 40 hodin ABA přístupu týdně nemá smysl, což není nutně pravda. Výzkumy ukazují, že děti, kterým se dostává cílená, intenzivní terapie - nezávisle na tom, o jakou intervenci se jedná - se dokážou zlepšit již při 25 hodinách týdně.

Přeložila Boba z knížky Understanding Autism for Dummies